Στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ του Ε.Κ. Σταυρούπολης και της Μονάδας Πρασίνου του Ψ.Ν. Θεσσαλονίκης, οι μαθητές της Γ τάξης του τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος του Ε.Κ. Σταυρούπολης πραγματοποίησαν εκπαιδευτική επίσκεψη στη “Μονάδα Πρασίνου”.

Στον χώρο αυτό, ο κ. Κωνσταντίνος Κόντος, υπεύθυνος του οργανωμένου επανενταξιακού  προγράμματος Αποκατάστασης «Μονάδα Πρασίνου», παρείχε πληροφορίες και εκπαίδευση στους μαθητές, σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής της κυκλικής οικονομίας στην ολοκληρωμένη διαχείριση και αξιοποίηση των βιοαποβλήτων με τη χρήση γαιοσκωλήκων. Μέσα από παραδείγματα και πρακτικές, κατανόησαν τη σημασία της ανακύκλωσης οργανικών υλικών, των οφελών της στη γεωργία και τη σημασία της για το περιβάλλον και την αειφορία.

Η εκπαιδευτική επίσκεψη αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την κατανόηση και εφαρμογή των βιώσιμων πρακτικών στον τομέα της γεωπονίας και συμβάλλει στη διαμόρφωση υπεύθυνων και ενημερωμένων πολιτών.