Επιμορφωτικό Πρόγραμμα

Οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης κλάδων ΠΕ83 και ΠΕ84 διοργανώνουν επιμορφωτικό πρόγραμμα με θέμα: “Σύγχρονα εκπαιδευτικά εργαλεία για το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Τεχνολογίας”. Το πρόγραμμα θα διαρκέσει 6 εβδομάδες και θα διεξαχθεί στα εργαστήρια του Ε.Κ. Σταυρούπολης από 24-10-2023 έως 28-11-2023.