Οι μαθητές και μαθήτριες που επιλέγουν τον Τομέα Υγείας – Πρόνοιας – Ευεξίας στη Β’ τάξη του Ημερησίου ΕΠΑ.Λ. παρακολουθούν 23 ώρες μαθημάτων Τομέα και 12 ώρες μαθημάτων Γενικής Παιδείας ανά εβδομάδα. Στη συνέχεια, στη Γ’ τάξη του Ημερησίου ΕΠΑ.Λ., αφού επιλέξουν μία από τις 9 Ειδικότητες που παρέχει ο Τομέας, παρακολουθούν 23 ώρες μαθημάτων Ειδικότητας.  
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Φ.Ε.Κ. 1489/τ. Β’/26-5-2016, από το σχολικό έτος 2017-2018, στον Τομέα Υγείας – Πρόνοιας – Ευεξίας στη Γ’ τάξη των  Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ., προβλέπεται να λειτουργούν οι εξής ειδικότητες:

 

Σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 2187, τ.Β’, 12-6-2018 τα μαθήματα Τομέα που παρακολουθούν οι μαθητές και μαθήτριες του Τομέα Υγείας – Πρόνοιας – Ευεξίας στη Β’ τάξη του Ημερησίου ΕΠΑ.Λ. έχουν ως εξής:

 

 ΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ
1. Ανατομία-Φυσιολογία
2. Πρώτες Βοήθειες2E
3. Υγεία και Διατροφή
4. Διαπροσωπικές σχέσεις
5. Εργασιακό Περιβάλλον Τομέα
6. Αγγλικά Τομέα
7. Ειδικό Μάθημα Α5(Θ+Ε)
8. Ειδικό Μάθημα Β5(Θ+Ε)
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ:23 ΩΡΕΣ

      Θ: Θεωρία      Ε: Εργαστήριο

 

 ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ
1. Μικροβιολογία Ι1Θ+4E
2. Νοσηλευτική Ι1Θ+4E
3. Δημιουργική Απασχόληση στην Προσχολική Ηλικία Ι1Θ+4E
4. Σύγχρονη Αισθητική Ι1Θ+4E
5. Εισαγωγή στη Φυσικοθεραπεία Ι1Θ+4E
6. Βασικές Εφαρμογές Κομμωτικής Ι5E
7. Οδοντοτεχνία Ι1Θ+4E
8. Φαρμακευτική Τεχνολογία Ι1Θ+4E
9.Ακτινοτεχνολογία Ι1Θ+4E
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ:23 ΩΡΕΣ

      Θ: Θεωρία      Ε: Εργαστήριο

 

Σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 1426, τ.Β’, 26-4-2017, όπως τροποποιήθηκε με το Φ.Ε.Κ. 2072, τ.Β’, 15-6-2017 τα μαθήματα Ειδικότητας που παρακολουθούν οι μαθητές και μαθήτριες τουΤομέα Υγείας – Πρόνοιας – Ευεξίας στη Γ’ τάξη του Ημερησίου ΕΠΑ.Λ. έχουν ως εξής:

 

Ειδικότητα: Βοηθός Νοσηλευτή

 ΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ
1.Ανατομία – Φυσιολογία ΙΙ
2.Υγιεινή
3.Νοσηλευτική ΙΙ2Θ+10Ε
4.Στοιχεία Παθολογίας
5.Χειρουργική-Τεχνική Χειρουργείου1Θ+1Ε
6.Στοιχεία Μαιευτικής-Γυναικολογίας
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ:23 ΩΡΕΣ

      Θ: Θεωρία      Ε: Εργαστήριο

 

Ειδικότητα: Βοηθός Ιατρικών – Βιολογικών Εργαστηρίων

 ΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ
1.Ανατομία – Φυσιολογία ΙΙ
2.Υγιεινή
3.Μικροβιολογία ΙΙ2Θ+3Ε
4.Αιματολογία2Θ+3Ε
5.Κλινική Βιοχημεία1Θ+4Ε
6.Ανοσολογία1Θ+2Ε
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ:23 ΩΡΕΣ

      Θ: Θεωρία      Ε: Εργαστήριο

 

  Ειδικότητα: Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων

 ΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ
1.Ανατομία – Φυσιολογία ΙΙ
2.Υγιεινή
3.Παιδαγωγικό Περιβάλλον  Βρεφονηπιακού  Σταθμού
4.Αγωγή Βρέφους και Νηπίου2Θ+2Ε
5.Στοιχεία Γενικής και Εξελικτικής Ψυχολογίας
6.Δημιουργική Απασχόληση στην  Προσχολική Ηλικία ΙΙ
7.Μουσικοκινητική Αγωγή
8.Λογοτεχνία Προσχολικής Ηλικίας
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ:23 ΩΡΕΣ

      Θ: Θεωρία      Ε: Εργαστήριο

 

  Ειδικότητα: Βοηθός Φυσικοθεραπευτή

 ΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ
1.Ανατομία – Φυσιολογία ΙΙ
2. Υγιεινή
3. Κινησιολογία
4. Φυσικοθεραπεία2Θ+3Ε
5.Πρακτική Φυσικοθεραπεία1Θ+2Ε
6.Μάλαξη
7.Φυσικά Μέσα και Εφαρμογή τους2Θ+3Ε
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ:23 ΩΡΕΣ

      Θ: Θεωρία      Ε: Εργαστήριο

 

 

  Ειδικότητα: Αισθητικής Τέχνης

 ΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ
1.Ανατομία – Φυσιολογία ΙΙ
2.Υγιεινή
3.Μακιγιάζ
4.Spa και Λουτροθεραπεία1Θ+2Ε
5.Σύγχρονη Αισθητική ΙΙ1Θ+6Ε
6.Αισθητική Άκρων-Ονυχοπλαστική
7.Κοσμητολογία-Τεχνολογία Υλικών
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ:23 ΩΡΕΣ

      Θ: Θεωρία      Ε: Εργαστήριο

 

  Ειδικότητα: Κομμωτικής Τέχνης

 ΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ
1.Ανατομία – Φυσιολογία ΙΙ
2.Υγιεινή
3.Υγιεινή Κόμης Τριχωτού Κεφαλής-Τοξικολογία- Δερματολογία
4.Εργαστήριο Τεχνικών Εργασιών
5.Καλλιτεχνικά Χτενίσματα
6.Τεχνολογία Υλικών
7.Βασικές Εφαρμογές Κομμωτικής ΙΙ
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ:23 ΩΡΕΣ

      Θ: Θεωρία      Ε: Εργαστήριο