Οι μαθητές και μαθήτριες που επιλέγουν τον Τομέα Πληροφορικής στη Β’ τάξη του Ημερησίου ΕΠΑ.Λ. παρακολουθούν 23 ώρες μαθημάτων Τομέα και 12 ώρες μαθημάτων Γενικής Παιδείας ανά εβδομάδα. Στη συνέχεια, στη Γ’ τάξη του Ημερησίου ΕΠΑ.Λ., αφού επιλέξουν μία από τις 2 Ειδικότητες που παρέχει ο Τομέας, παρακολουθούν 23 ώρες μαθημάτων Ειδικότητας.  
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Φ.Ε.Κ. 1489/τ. Β’/26-5-2016, από το σχολικό έτος 2017-2018, στον Τομέα Πληροφορικής στη Γ’ τάξη των  Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ., προβλέπεται να λειτουργούν οι εξής ειδικότητες:

 

Σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 2187, τ.Β’, 12-6-2018 τα μαθήματα Τομέα που παρακολουθούν οι μαθητές και μαθήτριες του Τομέα Πληροφορικής στη Β’ τάξη του Ημερησίου ΕΠΑ.Λ. έχουν ως εξής:

 

 ΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ
1.Αρχές Προγραμματισμού Υπολογιστών1Θ+3Ε
2.Υλικό και Δίκτυα Υπολογιστών2Θ+2E
3.Βασικά Θέματα Πληροφορικής2Θ+2E
4.Λειτουργικά Συστήματα και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων1Θ+2Ε
5.Τεχνικά Θέματα Πωλήσεων & Προδιαγραφών Υλικού και Λογισμικού1Θ+2Ε
6.Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ιστοτόπων
7.Αγγλικά Τομέα
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ:23 ΩΡΕΣ

      Θ: Θεωρία      Ε: Εργαστήριο

 

Σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 1426, τ.Β’, 26-4-2017, όπως τροποποιήθηκε με το Φ.Ε.Κ. 2072, τ.Β’, 15-6-2017 τα μαθήματα Ειδικότητας που παρακολουθούν οι μαθητές και μαθήτριες τουΤομέα Πληροφορικής στη Γ’ τάξη του Ημερησίου ΕΠΑ.Λ. έχουν ως εξής:

 

Ειδικότητα: Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής

 ΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ
1.Προγραμματισμός Υπολογιστών
2.Δίκτυα Υπολογιστών
3.Προγραμματισμός Υπολογιστών (Εργαστήριο)
4.Δίκτυα Υπολογιστών (Εργαστήριο)
5.Πληροφοριακά Συστήματα σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς
6.Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων και Εφαρμογές τους στο Διαδίκτυο
7.Ειδικά Θέματα στον Προγραμματισμό Υπολογιστών
8.Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ:23 ΩΡΕΣ

      Θ: Θεωρία      Ε: Εργαστήριο

 

Ειδικότητα: Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ

 ΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ
1.Προγραμματισμός Υπολογιστών
2.Δίκτυα Υπολογιστών
3.Προγραμματισμός Υπολογιστών (Εργαστήριο)
4.Δίκτυα Υπολογιστών (Εργαστήριο)
5. Πληροφοριακά Συστήματα σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς
6.Εγκατάσταση, Διαχείριση και Συντήρηση Υπολογιστικών Συστημάτων
7.Ειδικά Θέματα στο Υλικό και στα Δίκτυα Υπολογιστών
8.Τεχνική Υποστήριξη Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτυακών Υποδομών
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ:23 ΩΡΕΣ

      Θ: Θεωρία      Ε: Εργαστήριο