Οι μαθητές και μαθήτριες που επιλέγουν τον Τομέα Μηχανολογίας στη Β’ τάξη του Ημερησίου ΕΠΑ.Λ. παρακολουθούν 23 ώρες μαθημάτων Τομέα και 12 ώρες μαθημάτων Γενικής Παιδείας ανά εβδομάδα. Στη συνέχεια, στη Γ’ τάξη του Ημερησίου ΕΠΑ.Λ., αφού επιλέξουν μία από τις 5 Ειδικότητες που παρέχει ο Τομέας, παρακολουθούν 23 ώρες μαθημάτων Ειδικότητας.  
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Φ.Ε.Κ. 1489/τ. Β’/26-5-2016, από το σχολικό έτος 2017-2018, στον Τομέα Μηχανολογίας στη Γ’ τάξη των  Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ., προβλέπεται να λειτουργούν οι εξής ειδικότητες:

 

Σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 2187, τ.Β’, 12-6-2018 τα μαθήματα Τομέα που παρακολουθούν οι μαθητές και μαθήτριες του Τομέα Μηχανολογίας στη Β’ τάξη του Ημερησίου ΕΠΑ.Λ. έχουν ως εξής:

 

 ΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ
1. Στοιχεία Τεχνικής Θερμοδυναμικής – Εφαρμογές3Θ+3Ε
2. Μηχανική-Αντοχή Υλικών
3. Σχεδιασμός και Περιγραφή Στοιχείων Μηχανών3E
4. Τεχνολογία Μηχανολογικών Κατασκευών-Εφαρμογές2Θ+5Ε
5. Βασική Ηλεκτρολογία και Εφαρμογές2Θ+2Ε
6. Αγγλικά Τομέα
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ:23 ΩΡΕΣ

      Θ: Θεωρία      Ε: Εργαστήριο

 

Σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 1426, τ.Β’, 26-4-2017 τα μαθήματα Ειδικότητας που παρακολουθούν οι μαθητές και μαθήτριες του Τομέα Μηχανολογίας στη Γ’ τάξη του Ημερησίου ΕΠΑ.Λ. έχουν ως εξής:

 

Ειδικότητα: Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών

 ΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ
1. Στοιχεία Μηχανών
2. Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων
3. Μηχανουργική Τεχνολογία – Εργαλειομηχανές2Θ+6Ε
4. Ανελκυστήρες – Ανυψωτικές Μηχανές
5. Στοιχεία Ψύξης – Κλιματισμού2Θ+5Ε
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ:23 ΩΡΕΣ

      Θ: Θεωρία      Ε: Εργαστήριο

 

Ειδικότητα: Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου

 ΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ
1. Στοιχεία Μηχανών
2. Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών θερμάνσεων
3. Συντήρηση και Επισκευή Εγκαταστάσεων Καύσης Υγρών και Αερίων Καυσίμων2Θ+3Ε
4. Ύδρευση – Αποχέτευση1Θ+3Ε
5. Κατασκευή και Λειτουργία Κεντρικής Θέρμανσης1Θ+5Ε
6. Σχέδιο Ειδικότητας
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ:23 ΩΡΕΣ

      Θ: Θεωρία      Ε: Εργαστήριο

 

  Ειδικότητα: Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού

 ΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ
1. Στοιχεία Μηχανών
2. Στοιχεία Ψύξης – Κλιματισμού
3. Στοιχεία Ψύξης – Κλιματισμού (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)
4. Εγκαταστάσεις Κλιματισμού3Θ+4Ε
5. Συστήματα Ελέγχου, Ρύθμισης και Αυτοματισμού Εγκαταστάσεων Ψύξης και Κλιματισμού1Θ+2Ε
6. Μηχανολογική Σχεδίαση Εγκαταστάσεων Ψύξης και Κλιματισμού
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ:23 ΩΡΕΣ

      Θ: Θεωρία      Ε: Εργαστήριο

 

  Ειδικότητα: Τεχνικός Οχημάτων

 ΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ
1. Στοιχεία Μηχανών
2. Μηχανές Εσωτερικής Καύσης II
3. Μηχανές Εσωτερικής Καύσης II (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)
4. Συστήματα Αυτοκινήτου3Θ+4Ε
5. Τεχνολογία Ελέγχων και Διαγνώσεων2Θ+4Ε
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ:23 ΩΡΕΣ

      Θ: Θεωρία      Ε: Εργαστήριο