Οι μαθητές και μαθήτριες που επιλέγουν τον Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού στη Β’ τάξη του Ημερησίου ΕΠΑ.Λ. παρακολουθούν 23 ώρες μαθημάτων Τομέα και 12 ώρες μαθημάτων Γενικής Παιδείας ανά εβδομάδα. Στη συνέχεια, στη Γ’ τάξη του Ημερησίου ΕΠΑ.Λ., αφού επιλέξουν μία από τις 3 Ειδικότητες που παρέχει ο Τομέας, παρακολουθούν 23 ώρες μαθημάτων Ειδικότητας.  
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Φ.Ε.Κ. 1489/τ. Β’/26-5-2016, από το σχολικό έτος 2017-2018, στον Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού στη Γ’ τάξη των  Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ., προβλέπεται να λειτουργούν οι εξής ειδικότητες:

Σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 2187, τ.Β’, 12-6-2018 τα μαθήματα Τομέα που παρακολουθούν οι μαθητές και μαθήτριες του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού στη Β’ τάξη του Ημερησίου ΕΠΑ.Λ. έχουν ως εξής:

 

 ΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ
1.Ηλεκτροτεχνία (Κυκλώματα Συνεχούς και Εναλλασσόμενου Ρεύματος)2Θ+2Ε
2.Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις και Ηλεκτρολογικό Σχέδιο2Θ+5E
3.Εισαγωγή στα Υπολογιστικά Συστήματα και στα Δίκτυα Επικοινωνιών3E
4.Αυτοματισμοί, Αισθητήρες
5.Αναλογικά και Ψηφιακά Ηλεκτρονικά2Θ+4E
6.Αγγλικά Τομέα
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ:23 ΩΡΕΣ

      Θ: Θεωρία      Ε: Εργαστήριο

 

Σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 1426, τ.Β’, 26-4-2017 τα μαθήματα Ειδικότητας που παρακολουθούν οι μαθητές και μαθήτριες τουΤομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού στη Γ’ τάξη του Ημερησίου ΕΠΑ.Λ. έχουν ως εξής:

 

Ειδικότητα: Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών

 ΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ
1.Ψηφιακά Συστήματα
2.Δίκτυα Υπολογιστών
3.Εφαρμοσμένα Ηλεκτρονικά – Κατασκευές
4.Εγκατάσταση και Διαχείριση Δικτύων – Συντήρηση Υπολογιστικών Συστημάτων
5.Συστήματα Ελέγχου και Ασφάλειας
6.Τηλεπικοινωνίες – Τηλεματική3Θ+2Ε
7.Ρομποτική
8.Επεξεργασία Σήματος Ήχου και Εικόνας
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ:23 ΩΡΕΣ

      Θ: Θεωρία      Ε: Εργαστήριο

 

Ειδικότητα: Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων

 ΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ
1.Ηλεκτροτεχνία 2
2.Ηλεκτρικές Μηχανές
3.Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις 23Θ+4Ε
4.Εργαστήριο Ηλεκτροτεχνίας – Ηλεκτρικών Μηχανών
5.Αυτοματισμοί Προγραμματιζόμενης Λογικής2Θ+4Ε
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ:23 ΩΡΕΣ

      Θ: Θεωρία      Ε: Εργαστήριο