Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος

Οι μαθητές και μαθήτριες που επιλέγουν τον Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος στη Β’ τάξη του Ημερησίου ΕΠΑ.Λ. παρακολουθούν 23 ώρες μαθημάτων Τομέα και 12 ώρες μαθημάτων Γενικής Παιδείας ανά εβδομάδα. Στη συνέχεια, στη Γ’ τάξη του Ημερησίου ΕΠΑ.Λ., αφού επιλέξουν μία από τις 4 Ειδικότητες που παρέχει ο Τομέας, παρακολουθούν 23 ώρες μαθημάτων Ειδικότητας.  
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Φ.Ε.Κ. 1489/τ. Β’/26-5-2016, από το σχολικό έτος 2017-2018, στον Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος στη Γ’ τάξη των  Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ., προβλέπεται να λειτουργούν οι εξής ειδικότητες:

Σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 2187, τ.Β’, 12-6-2018 τα μαθήματα Τομέα που παρακολουθούν οι μαθητές και μαθήτριες του Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος στη Β’ τάξη του Ημερησίου ΕΠΑ.Λ. έχουν ως εξής:

 ΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ
1.Αρχές Αγροτικής Ανάπτυξης
2.Περιβάλλον και Γεωργία1Θ+2E
3.Φυτική Παραγωγή2Θ+3E
4.Ζωική Παραγωγή2Θ+1Ε
5.Τεχνολογία Τροφίμων2Θ+2Ε
6.Αρχές Αρχιτεκτονικής Τοπίου1Θ+1Ε
7.Στοιχεία Γεωργικών Εγκαταστάσεων & Γεωργικά Μηχανήματα2Θ+1Ε
8.Αγγλικά Τομέα
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ:23 ΩΡΕΣ

      Θ: Θεωρία      Ε: Εργαστήριο

Σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 1426, τ.Β’, 26-4-2017, όπως τροποποιήθηκε με το Φ.Ε.Κ. 2072, τ.Β’, 15-6-2017 τα μαθήματα Ειδικότητας που παρακολουθούν οι μαθητές και μαθήτριες τουΤομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος στη Γ’ τάξη του Ημερησίου ΕΠΑ.Λ. έχουν ως εξής:

   Ειδικότητα: Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών

 ΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ
1. Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις
2. Αρχές Βιολογικής Γεωργίας
3. Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων2Θ+2Ε
4. Μεταποίηση Φυτικών Προϊόντων2Θ+3Ε
5. Μεταποίηση Ζωικών Προϊόντων2Θ+3Ε
6. Ασφάλεια Τροφίμων2Θ+1Ε
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ:23 ΩΡΕΣ

      Θ: Θεωρία      Ε: Εργαστήριο

  Ειδικότητα: Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου

 ΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ
1. Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις
2. Αρχές Βιολογικής Γεωργίας
3. Ανθοκομικά Φυτά2Θ+2Ε
4. Εφαρμογές Αρδευτικών Δικτύων στην Κηποτεχνία1Θ+2Ε
5.Σχεδιασμός Φυτοτεχνικών Έργων2Θ+3Ε
6.Συντήρηση Κηποτεχνικών Εφαρμογών2Θ+3Ε
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ:23 ΩΡΕΣ

      Θ: Θεωρία      Ε: Εργαστήριο