Οι μαθητές και μαθήτριες που επιλέγουν τον Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών στη Β’ τάξη του Ημερησίου ΕΠΑ.Λ. παρακολουθούν 23 ώρες μαθημάτων Τομέα και 12 ώρες μαθημάτων Γενικής Παιδείας ανά εβδομάδα. Στη συνέχεια, στη Γ’ τάξη του Ημερησίου ΕΠΑ.Λ., αφού επιλέξουν μία από τις 6 Ειδικότητες που παρέχει ο Τομέας, παρακολουθούν 23 ώρες μαθημάτων Ειδικότητας.  
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Φ.Ε.Κ. 1489/τ. Β’/26-5-2016, από το σχολικό έτος 2017-2018, στον Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών στη Γ’ τάξη των  Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ., προβλέπεται να λειτουργούν οι εξής ειδικότητες:

Σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 2187, τ.Β’, 12-6-2018 τα μαθήματα Τομέα που παρακολουθούν οι μαθητές και μαθήτριες του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών στη Β’ τάξη του Ημερησίου ΕΠΑ.Λ. έχουν ως εξής:

 ΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ
1.Ελεύθερο Σχέδιο
2.Γραμμικό Σχέδιο
3.Ιστορία της Τέχνης
4.Αρχές Σύνθεσης
5.Εφαρμοσμένες Τέχνες με χρήση Η/Υ
6.Ειδικό Εργαστηριακό Μάθημα*
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ:23 ΩΡΕΣ

      Θ: Θεωρία      Ε: Εργαστήριο      Σ: Σχέδιο

* Οι μαθητές διδάσκονται ένα από τα παρακάτω εργαστηριακά μαθήματα, ανάλογα με την εργαστηριακή υποδομή του αντίστοιχου Ε.Κ. ή του Τ.Ε. του ΕΠΑ.Λ. και τις ειδικότητες του Τομέα που λειτουργούν στο αντίστοιχο ΕΠΑ.Λ:

1.Φωτογραφία και Ηλεκτρονική Επεξεργασίας Εικόνας5E
2.Τεχνολογία Υφαντικών Υλών5E
3.Εργαστήριο Χαρακτικής-Πλαστικής5E
4.Εισαγωγή στις Ξύλινες Κατασκευές**5E

** Το μάθημα«Εισαγωγή στις Ξύλινες Κατασκευές» επιλέγεται μόνο στα ΕΠΑ.Λ. στα οποία λειτουργεί στη Γ’ Τάξη η ειδικότητα «Επιπλοποιία – Ξυλογλυπτική» 

Σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 1426, τ.Β’, 26-4-2017, όπως τροποποιήθηκε με το Φ.Ε.Κ. 2072, τ.Β΄, 15-06-2017, τα μαθήματα Ειδικότητας που παρακολουθούν οι μαθητές και μαθήτριες του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών στη Γ’ τάξη του Ημερησίου ΕΠΑ.Λ. έχουν ως εξής:

 

Ειδικότητα: Γραφικών Τεχνών

 ΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ
1.Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης
2.Τεχνολογία Υλικών
3.Ελεύθερο Σχέδιο – Χρώμα
4.Γραφιστικές Εφαρμογές
5.Τεχνολογία Εκτυπώσεων1Θ+3Ε
6.Ψηφιακή Σχεδίαση Εντύπων
7.Γραμματογραφία
8.Αγγλικά Ειδικότητας
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ:23 ΩΡΕΣ

      Θ: Θεωρία      Ε: Εργαστήριο      Σ: Σχέδιο

Ειδικότητα: Συντήρησης Έργων Τέχνης – Αποκατάστασης

 ΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ
1.Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης
2.Τεχνολογία Υλικών
3.Βασικές Τεχνικές  Συντήρησης Έργων Τέχνης
4.Προστασία Πολιτιστικής Κληρονομιάς
5.Αντίγραφο Έργων Τέχνης
6.Σχεδιαστική Τεκμηρίωση Έργων Τέχνης
7.Αγγλικά Ειδικότητας
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ:23 ΩΡΕΣ

      Θ: Θεωρία      Ε: Εργαστήριο      Σ: Σχέδιο