Οι μαθητές και μαθήτριες που επιλέγουν τον Τομέα Δομικών έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού στη Β’ τάξη του Ημερησίου ΕΠΑ.Λ. παρακολουθούν 23 ώρες μαθημάτων Τομέα και 12 ώρες μαθημάτων Γενικής Παιδείας ανά εβδομάδα. Στη συνέχεια, στη Γ’ τάξη του Ημερησίου ΕΠΑ.Λ. παρακολουθούν 23 ώρες μαθημάτων Ειδικότητας.  
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Φ.Ε.Κ. 1489/τ. Β’/26-5-2016, από το σχολικό έτος 2017-2018, στον Τομέα Δομικών έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού στη Γ’ τάξη των  Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ., προβλέπεται να λειτουργήσει  η ειδικότητα «Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής».

 

Σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 2187, τ.Β’, 12-6-2018 τα μαθήματα Τομέα που παρακολουθούν οι μαθητές και μαθήτριες του Τομέα Δομικών Έργων Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού στη Β’ τάξη του Ημερησίου ΕΠΑ.Λ. έχουν ως εξής:

 

 ΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ
1.Οικοδομικό Σχέδιο
2.Τοπογραφία2Θ+3Ε
3.Τοπογραφικό Σχέδιο – Ψηφιακή Χαρτογραφία3E
4.Κτιριακά Έργα και Δομικά Υλικά2Θ+2Ε
5.Σχέδιο Δομικών Έργων με χρήση Η/Υ I
6.Δομημένο Περιβάλλον και Πολεοδομικές Εφαρμογές
7.Αγγλικά Τομέα
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ:23 ΩΡΕΣ

      Θ: Θεωρία      Ε: Εργαστήριο      Σ: Σχέδιο

 

Σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 1426, τ.Β’, 26-4-2017 τα μαθήματα Ειδικότητας που παρακολουθούν οι μαθητές και μαθήτριες τουΤομέα Δομικών έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού στη Γ’ τάξη του Ημερησίου ΕΠΑ.Λ. έχουν ως εξής:

 

Ειδικότητα: Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής

 ΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ
1. Αρχιτεκτονικό Σχέδιο
2. Οικοδομική
3. Σχέδιο Πολιτικού Μηχανικού και ‘Εργων Υποδομής1Θ+2Ε
4. Εφαρμογές Γεωπληροφορικής στα Τεχνικά ‘Εργα
5. Οργάνωση Τεχνικών Έργων2Θ+2Ε
6. Σχέδιο Δομικών Έργων με χρήση Η/Υ II
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ:23 ΩΡΕΣ

      Θ: Θεωρία      Ε: Εργαστήριο      Σ: Σχέδιο