Οι μαθητές και μαθήτριες που επιλέγουν τον Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας στη Β’ τάξη του Ημερησίου ΕΠΑ.Λ. παρακολουθούν 23 ώρες μαθημάτων Τομέα και 12 ώρες μαθημάτων Γενικής Παιδείας ανά εβδομάδα. Στη συνέχεια, στη Γ’ τάξη του Ημερησίου ΕΠΑ.Λ., αφού επιλέξουν μία από τις 4 Ειδικότητες που παρέχει ο Τομέας, παρακολουθούν 23 ώρες μαθημάτων Ειδικότητας.  
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Φ.Ε.Κ. 1489/τ. Β’/26-5-2016, από το σχολικό έτος 2017-2018, στον Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας στη Γ’ τάξη των  Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ., προβλέπεται να λειτουργούν οι εξής ειδικότητες:

 

Σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 2187, τ.Β’, 12-6-2018, τα μαθήματα Τομέα που παρακολουθούν οι μαθητές και μαθήτριες του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας στη Β’ τάξη του Ημερησίου ΕΠΑ.Λ. έχουν ως εξής:

 

 ΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ
1.Αρχές Λογιστικής3Θ+3Ε
2.Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ
3.Θεωρία Τουρισμού και Εφαρμογές  3E
4.Εισαγωγή στην Εφοδιαστική (Logistics)
5.Χρηματοπιστωτικές Συναλλαγές – Λογιστικά Φύλλα (EXCEL)
6.Στοιχεία Δικαίου (Αστικό- Εμπορικό – Εργατικό- Τουριστικό)
7.Οικονομικά Μαθηματικά & Στατιστική
8.Αγγλικά Τομέα
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ:23 ΩΡΕΣ

       Θ: Θεωρία      Ε: Εργαστήριο

 

Σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 1426, τ.Β’, 26-4-2017 και το Φ.Ε.Κ. 2122, τ.Β’, 8-6-2018 τα μαθήματα Ειδικότητας που παρακολουθούν οι μαθητές και μαθήτριες του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας στη Γ’ τάξη του Ημερησίου ΕΠΑ.Λ. έχουν ως εξής:

 

Ειδικότητα: Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών

 ΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ
1.Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
2.Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης
3.Σύγχρονο Περιβάλλον Γραφείου2Θ+2Ε
4.Φορολογική Πρακτική2Θ+4Ε
5.Λογιστικές Εφαρμογές
6.Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ:23 ΩΡΕΣ

      Θ: Θεωρία      Ε: Εργαστήριο

 

Ειδικότητα: Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων

 ΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ
1.Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
2.Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης
3.Οργάνωση και Λειτουργία Τουριστικών Επιχειρήσεων2Θ+2Ε
4.Οργάνωση και Λειτουργία Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων2Θ+2Ε
5.Γεωγραφία Τουρισμού
6.Εφαρμογές στον Τουρισμό
7.Αγγλικά Ειδικότητας
8.Γαλλικά ή Γερμανικά ή Ιταλικά ή Ισπανικά
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ:23 ΩΡΕΣ

      Θ: Θεωρία      Ε: Εργαστήριο

 

Ειδικότητα: Υπάλληλος Εμπορίας και Διαφήμισης

 ΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ
1.Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
2.Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης
3.Σύγχρονο Περιβάλλον Γραφείου2Θ+Ε
4.Διαφήμιση (Εισαγωγή, Δημιουργία και Προβολή)2Θ+4Ε
5.Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις
6.Εφαρμογές Μάρκετινγκ
7. Λογιστικές Εφαρμογές
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ:23 ΩΡΕΣ

      Θ: Θεωρία      Ε: Εργαστήριο

 

Ειδικότητα: Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού

 ΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ
1.Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
2.Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης
3.Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών3Θ+2Ε
4.Οργάνωση και Διαχείριση Μεταφορών2Θ+2Ε
5.Εφαρμογές Εφοδιαστικής (Logistics)3Θ+3Ε
6.Λογιστικές Εφαρμογές
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ:23 ΩΡΕΣ

      Θ: Θεωρία      Ε: Εργαστήριο